.: Bu gün 24.9.2019 13:00:25   .:
Giriş Sayfası Yap Favorilere Ekle Tavsiye Gonder  

 
 
 

 EĞİTİM - KÜLTÜR -FELSEFE HAKKINDA MAKALE ve YAZILAR

 

EKONOMİ

ANASAYFA

ANTROPOLOJİ

ARKEOLOJİ

COĞRAFYA

DİN BİLİMLERİ

EDEBİYAT

EKONOMİ
 » Bankalar 
 » Bill Gates
 » Bütçe Prosedürü
 » Devalüasyon
 » Devlet
 » Ekonomi Nedir?
 » Ekonomi Sözlüğü
 » Ekonomik Sistemler
 » Genel Anlamda Ekonomi
 » İhracat Nedir?
 » İstihdam
 » Kapitalist Ekonomi
 » Karma Ekonomi
 » Kaynak Sorunu
 » Mikro-Makro Ekonomiler
 » Millî Gelir
 » Para Arz ve Talebi
 » Para Politikası
 » Paranın Hikâyesi
 » Piyasa
 » Şirketler
 » Ücret Kavramı
 » Vergiler I
 » Vergiler II
 » Vergiler III
 » Verimlilik
 » Yabancı Sermaye
 » Yatırım 

FELSEFE

HUKUK

PSİKOLOJİ

SOSYOLOJİ

 
 

 


İhracat Nedir?

İhracat bir malın veya değerin ihracat ve gümrük mevzuatı çerçevesinde fiili ihracatının yapılması, bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) ise Kambiyo Mevzuatına göre yurt içine getirilmesidir.

İhracatçı Kime Denir?

İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabii (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkar ile joint venture (yabancı ortaklı şirket) ve konsorsiyumlara ihracatçı denir.

Kaç Çeşit İhracat Vardır?

Üç Çeşit İhracat Vardır:

1) Özellik Arz Etmeyen İhracat
2) Kayda Bağlı İhracat
3) Özelliği Olan İhracat

“Özellik Arz Etmeyen İhracat” Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kanun, kararname veya uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli bir merciin iznine bağlı kılınmış mallar grubunda ve ihracat yönetmeliği elindeki Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer almayan malların ihracı özellikle arz etmeyen ihracat kapsamındadır.

İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracat ederler.


“Kayda Bağlı İhracat” Nedir ve Nasıl Yapılır?

İhracat Yönetmeliği’ nin ekinde, Kayda Bağlı İhracat Listesi, 18 madde halinde yer almaktadır. Bu listede sıralanan mallar ihraç edilirken, gümrük beyannamesinin İhracatçı birliklerince kayda alınması gereklidir.

Kayda bağlı ihracatta ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler.

İhracatçılar birliklerce kayıt meşruhatı düşünülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracat ederler.

İhracatçı birliklerine birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin, gümrük idarelerine tevdi süresi temdit edilmemek üzere (90) doksan gündür. Ancak, ülkemiz ihraç ürünlerine miktar kısıtlaması uygulayan ülkelere yapılan, kısıtlama kapsamındaki maddelerin (bu yönetmeliğin Ek’ inde yer alan “Kayda Bağlı İhracat Listesi” nin 5’ inci sırasında bulunan maddeler) ihracına ait kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerine tevdi süresi 90 günden daha az veya çok olarak Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenebilir.

“Özelliği Olan İhracat” Hangi İhracat Türlerini Kapsar?

Kredili ihracat, transit ticaret, konsinye ihracat, ithal edilmiş malın ihracı, bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat, takas kapsamında yapılacak ihracat, bağlı muamele yoluyla yoluyla yapılacak ihracat, takas ve dolaylı offset kapsamında yapılacak ihracat, özelliği olan ihracattır.

“Kredi İhracat” Nedir ve Nasıl Yapılır?

İhracat yönetmeliği çerçevesinde kredili ihracat, iki ve çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla ihracat bedelinin Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine imkan tanıyan ihracat türüdür.

Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresi içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılır. Madde ve/ veya ülke politikası açısından Dış Ticaret Müsteşarlığı’ nca getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.

Satıcı bu ihracat şeklinde alıcıya kredi açmaktadır. Bunun için alıcı ile yapılan satış sözleşmesi ve tercümesi birliğe başvuru dilekçesine eklenir.

Kredili ihracat taleplerine uygun görülmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır.

Dayanıksız tüketim mallarında 2 yıl süreli, diğer mallarda 5 yıl süreli kredi açılabilmektedir süreli fiili ihracattan sonra hesaplanmaktadır.
 


Sponsor bağlantılar, Ev Arkadaşı Ara, Şirket Ara

SOHBET EKART FIKRA OYUN GÜZEL SÖZLER

umutdolu.net © Copyright 2019 Web Design