.: Bu gün 18.1.2020 21:42:53   .:
Giriş Sayfası Yap Favorilere Ekle Tavsiye Gonder  

 
 
 

 EĞİTİM - KÜLTÜR -FELSEFE HAKKINDA MAKALE ve YAZILAR

 

PSİKOLOJİ

ANASAYFA

ANTROPOLOJİ

ARKEOLOJİ

COĞRAFYA

DİN BİLİMLERİ

EDEBİYAT

EKONOMİ

FELSEFE

HUKUK

PSİKOLOJİ
 » Anksiyete Nedir?
 » Beyin Bulmacası
 » Cinsel Bozukluklar
 » Dilin Doğuşu
 » Dil ve Gelişim
 » Düşünce ve Sosyalleşme
 » Gençlik Çağı Psikolojisi
 » Genel Olarak Psikoloji
 » Hipnoz Nedir?
 » Kaygı Nedir?
 » Kişilik Bozuklukları
 » Manik ve Depresyon
 » Nevroz Nedir?
 » Obsessiv Bozukluk
 » Özgül ve Sosyal Fobi
 » Panik Bozukluk Nedir?
 » Politik Psikoloji Nedir?
 » Psikanaliz Nedir?
 » Psikiyatri
 » Psikoloji Nedir?
 » Psikolojide Ekoller
 » Psikolojide Terapiler
 » Psikolojide Yöntemler
 » Psikoterapi Nedir?
 » Reaktif Psikozlar
 » Reankarnasyon Nedir?
 » Saplantılar
 » Sartre ve Freud
 » Sosyal Psikoloji Nedir?
 » Şizofreni Nedir?
 » Travma ve Akut Stres
 » Uyku Sorunu
 » Vigotski ve Piaget

SOSYOLOJİ

 
 
1. Psikanalitik Terapi

Freud

Psikoterapi tarihinin ilk görüşüdür, ilk sistemidir.
Psikanaliz bir kişilik kuramıdır, bir felsefi sistemdir, bir psiko-terapi yöntemidir.

2. Psikanalitik Terapinin Uyarımcıları ve Evrimleşmiş Şekilleri

Jung, Adler, Fromm, Horney, Sullivan, Rich, Ericson Freud'tan etkilenmişlerdir.
Ortodoks psikanalizi değiştirmek üzere kuram geliştirmişlerdir. Sosyo- kültürel etkenlerin önemini vurgularlar.

Bilinçli etkenler, kişilerarasın ilişkiler, bireyin gelişiminde önem taşır. Halen hepsinin görüşü geçerlidir.

Yeni gelişmeler bu görüşler üzerine yapılmaktadır.

3. Varoluşçu Terapi

May,Maslow,Frankl, Jourard Psikolojide üçüncü güçtür.

Hem psikanalize hem de davranışçılığa tepki olarak gelişti. İnsan varlığını denek yapmaya karşıdır.

4. Kişi Merkezli Terapi

Carl Rogers PDR'nin babasıdır.

Psikanalize tepki olarak 1940 yıllarında yönlendirici olmayan terapi adı altında gelişti.
Danışana terapide daha fazla sorumluluk yüklenir.

5. Gestalt Terapi

Fritz Perls Analitik terapiye karşıt olarak gelişmiştir.

Deneyimlere önem verme, günlük yaşama önem verme, farkındalık ve bütünleşmeye önem verme esastır.

Gestalt terapisi zihin ve beden işlevlerinin bütünleştirilmesi esasına dayanır. Örnek; dans ederek tedavi bunun bir şeklidir.

6. Transaksiyonel Analiz

Eric Berne Çağdaş modeldir.

Bilişsel ve davranışsal yönlerin bütünleştirilmesi esasına dayanır.

İnsanlara şu andaki farkındalıkları içinde kararlarını gözden geçirme, analiz etme esasına dayanır.

7. Davranışçı Terapi

Bandura, Mahoney, Weichanbaum, Beck, Wolpe, Lazarus, Kordin

Davranış bozukluklarının düzeltilmesinde öğrenme prensipleri uygulanır.

Her sonuç yeni bir araştırma için oluşturucudur. Burada her teknik yeniden ıslah edilmesi gereken bir özellik taşır.

Davranışçı ( Kognitif Terapi ) hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


8. Rasyonel Emotif Terapi ( RET ) Mantıksal, Duygusal Tedavi

Albert Allis

Üst düzeyde öğretici, bilişsel, eylem yönelimli tedavi modelidir.

Kişisel problemlerin temelinde inanç sistemlerinin ve düşüncenin rolü olduğu şeklinde görüşleri vardır.

9. Gerçek Tedavi (Reality Teraphy)

William Glasser Geleneksel tedavilere tepki olarak gelişmiştir.

Şu ana vurgu yapar. Gelecek ve geçmiş değil, şimdi önemlidir.

Kıssa sürelidir. 4-5 seansta bitirilir. Kişinin gücünün açığa çıkarılması esastır.

Temelde kişiye gerçekçi olma yolları öğretilir. Gerçekçi davranış başarıya ulaşmak için esastır.

10. Ses Terapisi

Bio-Rezonans Ses Terapisi, frekansları kullanarak vücudu dengede tutmaya yardım etmek amacıyla deneme safhasında uygulanmakta olan, devrimsel nitelikte yeni bir terapi seçeneğidir. Araştırma düzenli tekrarlanan inanılmaz sonuçlarıyla çok ümit verici görünmektedir. 

 


Sponsor bağlantılar, Ev Arkadaşı Ara, Şirket Ara

SOHBET EKART FIKRA OYUN GÜZEL SÖZLER

umutdolu.net © Copyright 2020 Web Design