.: Bu gün 18.1.2020 21:42:48   .:
Giriş Sayfası Yap Favorilere Ekle Tavsiye Gonder  

 
 
 

 EĞİTİM - KÜLTÜR -FELSEFE HAKKINDA MAKALE ve YAZILAR

 

PSİKOLOJİ

ANASAYFA

ANTROPOLOJİ

ARKEOLOJİ

COĞRAFYA

DİN BİLİMLERİ

EDEBİYAT

EKONOMİ

FELSEFE

HUKUK

PSİKOLOJİ
 » Anksiyete Nedir?
 » Beyin Bulmacası
 » Cinsel Bozukluklar
 » Dilin Doğuşu
 » Dil ve Gelişim
 » Düşünce ve Sosyalleşme
 » Gençlik Çağı Psikolojisi
 » Genel Olarak Psikoloji
 » Hipnoz Nedir?
 » Kaygı Nedir?
 » Kişilik Bozuklukları
 » Manik ve Depresyon
 » Nevroz Nedir?
 » Obsessiv Bozukluk
 » Özgül ve Sosyal Fobi
 » Panik Bozukluk Nedir?
 » Politik Psikoloji Nedir?
 » Psikanaliz Nedir?
 » Psikiyatri
 » Psikoloji Nedir?
 » Psikolojide Ekoller
 » Psikolojide Terapiler
 » Psikolojide Yöntemler
 » Psikoterapi Nedir?
 » Reaktif Psikozlar
 » Reankarnasyon Nedir?
 » Saplantılar
 » Sartre ve Freud
 » Sosyal Psikoloji Nedir?
 » Şizofreni Nedir?
 » Travma ve Akut Stres
 » Uyku Sorunu
 » Vigotski ve Piaget

SOSYOLOJİ

 
 
REANKARNASYON

Yeniden doğuş iddiasıdır. İnanca göre ruh bir vücutta yaşar, ölünce başka bir bedene girer ve böylece binlerce kere yaşar. Ruh her seferinde tekamül gösterip kurtulacaktır. Herkes bu afetlerinden kurtulduğunda da kıyamet kopacaktır. Cehennem diye bir şey yoktur. Ruh defalarca dünyaya gelerek sözde adaletsizlikler ortadan kalkacaktır. Mesela hırsızlık afetiniz yok. Kim bilir kaç kere dünyaya geldiniz de bu afetiniz yok oldu. Veya sakat doğan birinin ruhu defalarca dünyaya gelerek düzelecek ve adalet oluşacaktır.

RUHUN DEFALARCA DÜNYAYA GELMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Kuran-i Kerim'e göre insan fizik vücut, nefis ve ruhtan yaratılmıştır.Ruh Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür ve 19 tane güzelliğin temsilcisidir. (Secde 9) Nefs de 19 tane afetin sahibidir. Ruh tekamülün en üst noktasında yaratılmıştır ve ahsendir. Oysa nefsimizdeki afetleri yok etmemiz yaşamamızdaki temel unsurlardan birisidir.Onun için ruhun ne başka beden girmesine de tekamül göstermesi mümkün değildir.

ÖLÜMLE NEFİS NE OLUR?

Fizik beden ölünce manyetik alan yok olduğu için nefsi kendisine çekerek bedenin içine alamaz. Nefs cesedin sol tarafında yere paralel yer alır. Sağ tarafında da ruhu yer alır. Eğer kişi ölmeden önce Allah-u Teala'nın emrini yerine getirerek ruhunu ulaştırmışsa Azrail A.S. Rabbimizin katından ruhu getirerek sağ tarafta yerini alır. Kişi ölmeden önce ulaştırmamışsa bedende olduğu için ve manyetik alan yok olduğu için otomatik olarak sağda yerini alır. Bütün olaylara şahitlik ettiği için. Kişi yaşarken hata yaptığında ruh bedeni terkeder. Nefs devreden çıktığında tekrar bedene girer. Bütün hataları yaptıran nefstir. Kabir azabından sonra 40 günlük bir süre sonunda nefs Berzah Alemine gider. Bütün ölenlerin nefsleri orada yaşamaya devam etmektedir.

KIYAMET GÜNÜ NEFİS NE OLUR?

Kıyamet günu herkesin nefsi, Rabbimiz tarafından cennet ve cehennem standartlarına göre yeniden yaratılacak olan bedenle birleşecektir. Ruh , ölmeden önce Rabbimize ulaştırılmakla emrolunmuştur. (Fecr-28,Rad 21) Onun için kıyametten sonra yeni bedenle birleşecek olan ve hesap verecek olan nefstir. Tekvir7- de Nefsler (Fizik vücutla) birleştiği zaman diyor. Herkes, kendi hayat filmlerinin muhtevasını görmek üzere mahşer yerinde toplanacaktır. Reenkarnasyoncuların dediği gibi ruhlar yani nefsler tekrar tekrar doğmuş olsaydı kıyamet günü nefslerin sayısı az gelecek ve bedenler kavga edecekti, benim nefsim diye. Oysa Allahu Teala adaletin sahibidir.

İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ DEFALARCA DOĞMAK VAR MIDIR?

Bu dünya hayatinda doğum ve ölüm bir defadır. Kuran'a göre sonrakiler dirilmedir. Oysa reenkarnasyon inancında sonraki dünyaya gelişler yeniden doğmadır. Mumin 11- de Rabbimiz bizi iki defa oldurdu ve iki defa diriltti, denilmektedir. Bakara 28- de de Allah'i nasil inkar edersiniz ki siz olu idiniz .O sizleri diriltti. Sonra öldürülecek ve O'na döndürüleceksiniz, denilmektedir. Öldükten sonra kıyamet günü dirilmek, tekrar ölüm ve sonra yeni enerji bedenle tekrar diriltilmek sözkonusu cennet ve cehennem hayatı için. 2 defa ölüm ve 2 defa dirilmek. 2 defa doğmak sözkonusu değil. Reenkarnasyonun, yukarıdaki ayetlere dayandırılarak açıklanması da bu nedenle mümkün değildir.

İNSANLARIN GEÇMİŞTEN HABER VERMELERİ YENİDEN DOĞUŞ GÖRÜŞÜNÜ DOĞRULAR MI?

Bazı insanlarin asırlar oncesine varan olayları tüm ayrıntıları, kişileri ve tarihleri ile beraber anlattıklarına şahit oluruz. Araştırıldığında doğru oldukları da gözlemlenmiştir. Burada şeytan ve dostları devreye girmektedir. Cinler cok uzun süre yaşadıkları için bedenine girdiği kişiye asırlar öncesinden yaşadığı olayları söyletebilmektedir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) devrinde yaşayan cinlerin halen yaşadigi bilinmektedir.

CİNLERLE GEÇMİŞTE YAŞANMIŞ OLAYLARIN BİR İLGİSİ VAR MIDIR?

Geçmişten haber veren veya hiç öğrenmedigi başka bir lisanla aniden konuşmaya başlayan kişi bir cin olayıyla karşı karşıyadır. Yalniz zulmani (sufli) cinler insanların bedenlerine girerek nefs vasıtasıyla onlara hümetmeyi, şeytandan aldıkları emirleri ona yaptırmayı marifet zannederler. Cinler bu gözlerle görülmedikleri için sadece yaşayan kişi bunu hisseder. Çocuğuna işkence eden, karısını ve çocuklarını gözünü kırpmadan öldüren kişi için "cinnet geçiren" ifadesini kullanırız. Gerçekten, bedene hükmeden cinin o kişiye şeytanın emirlerini aynen yaptırtmasından başka bir şey değildir. Ancak bu durumu fiziksel ve psikolojik nedenlere bağlı depresyonla karıştırmamak gerekir. Bunlar da tıbbi tedavi gerektiren durumlardır.

MEDYUMLARIN GÖSTERİLERİNDEKİ GERÇEK NEDİR?

Medyumlar bir güç gösterisi yapacakları zaman şeytanın emrinde olan ve kendisine de bağlayarak, tehdit ederek hizmet veren cinden yardım alır. Cinler bir beden ve bir nefsten yaratılmıştır. Medyum tesiri altına alacağı kişinin alnının ortasından tesir etmek ister. Çünkü nefs manevi kordon ile alından bedene bağlıdır ve sonsuza kadar uzanabilir. Cinler de nefse hükmettikleri için kişinin nefsini kontrol altına alırlar. Aklın kumandanı artık nefstedir. Nefs 3 halde vücudu terkeder. Ölüm, bayılma ve uyku. Vücudun elektron devir sayısı, nefsin bedeninin elektron devir sayısına düşüp de eşit olduğunda ve alt seviyeye geldiğinde otomatik olarak vücudu
terkeder. Her gece uykuyla bu olayı yaşarız. Medyum bunu negatif enerji ile yapar. Artik nefs görünmeyen cinin elindedir. Bedeni, cin kontrol altında tuttuğu için ona ne söyletmek ve yaptırtmak isterse onu yaptırır. Nefs bedenden ayrılmadan o noktada da istediklerini ona yaptırma gücünü kendinde görür.

GÖRSEL MEDYADA GÖRÜLENLER DE CİNLERLE Mİ İLGİLİDİR?

Evet. Bir medyumun elindeki kağıt kıvrılmakta, para hareket etmekte, insanlar ileri-geri hareket etmekte, bir evin içinde esyalar hareket etmekte ve birden alevler oluşmaktadır. Bütün olayların arkasında cinlerden yardım almak sözkonusudur. Biyoenerji adı altında insanların bedenlerine yaptırılan hareketlerin esasında da cinlerin ve şeytanın negatif enerjisinden yardım almak vardır. Bedendeki hastalıkların teşhisinde de medyum ciniyle kurduğu irtibat neticesinde haber verir. Biyoenerji denilen şey Rabbani değildir. Allahu Teala'nın enerjisi her zaman şeytanin enerjisinden üstündür ve gerçek şifa Rabbimizin enerjisindedir. Allah dostları da hastalara yardım için dua ederler ve Rabbimiz dilerse kabul eder ve enerjisi ile hastayı iyi eder. Allah dostları bu gücün sahibi değildir. Sadece dua ederler ve Allahu Teala'dan yardım alırlar. Şeytanın dostları da şeytandan yardım alırlar.

MEDYUMLARIN GÖSTERİSİ BİTTİĞİNDE NE OLUR?

Dikkat edilirse medyum uyuttuğu kişinin cinine komut verir ve elini alnın ortasına götürerek şıklatır. Cinin gitmesini emreder. O anda kişinin nefsine cinin iradesi tesiri ortadan kalktığı için normale döner. Kişi aynen rüyasını hatırladığı gibi konuşmaları ve olayları hatırlar. Artık aklın kumandanı kendi fizik bedendedir. Medyumlar daha çok ilgi çekmek ve inandırıcı olmak için ne yazık ki ünlü kişileri gösteri amaçlı daha çok kullanmaktalar. Özellikle hipnoz ile kişiyi konuşturduktan sonra o kişilerin ne kadar çok acı çektiklerini, ağladıklarını görsel başınan çok kişi izlemiştir. Bu şekilde şeytandan yardım alarak huzura kavusmak mümkün değildir. Tevfik Allah'tandır.
 

 


Sponsor bağlantılar, Ev Arkadaşı Ara, Şirket Ara

SOHBET EKART FIKRA OYUN GÜZEL SÖZLER

umutdolu.net © Copyright 2020 Web Design